Cena pojazdu w USA:Koszty aukcyjne:Transport morski:
Ubezpieczenie ładunku:Agencja celna:Cło:
Akcyza:Transport do Polski:Prowizja Carart:
Koszty operacyjne:VAT:Koszt całkowity:
Wyliczenie ma charakter orientacyjny i może się w niewielkim stopniu różnić w związku z wahaniami kursów walut i innymi czynnikami.